Gegevens echtWaar

Gegevens Stichting echtWaar

De werkplaats echtWaar is januari 2015 opgericht door Loes van der Heijden, Irma Heijnsdijk en Ditske de With.

Adres: 2e Daalsedijk 8 gebouw W – 3551 EJ- Utrecht.

Onze werkplaats is te bezoeken op maandag t/m vrijdag van 9:00 – 16:00

Tel:030 888 4 111 /  06 835 1 4747

Mail: info@echtwaar.nl

contactformulier

RSIN / fiscaal nummer: 8538 38 677

Stichting echtWaar is een Algemeen Nut Beogende Instelling

Triodos-bankrekeningnummer: NL37TRIO 0198 4761 16  t.n.v. Stichting echtWaar

Hoofdlijnen beleidsplan

Inleiding

Door de transitie van een deel van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Participatiewet, ontstaat een lacune in een passend aanbod voor o.a. mensen met een licht tot matige verstandelijke beperking en mensen die om diverse redenen een afstand hebben tot de reguliere arbeidsmarkt. Voor ons was dit de aanleiding om het initiatief te nemen om Stichting echtWaar op te richten.
Wij zijn o.a. werkzaam zijn geweest als begeleiders op een keramiekatelier van een grote zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Wij hebben ruime ervaring (zie CV´s) in het werken met deze en andere kwetsbare doelgroepen zoals getraumatiseerde asielzoekers, gedrags- hechtingsgestoorde kinderen en mensen met een psychische stoornis.

Daarnaast ligt onze expertise op het gebied van keramiek en textiele werkvormen en het organiseren van kunstprojecten.
We werken met veel passie en plezier met de doelgroep. We vinden het belangrijk dat de werkzaamheden die we aanbieden een waarde vertegenwoordigen, een waarde in geld maar zeker ook een sociale, maatschappelijke waarde. Mensen met een  arbeidsbeperking leveren ook een waardevolle bijdrage aan onze samenleving. Een unieke bijdrage om trots op te zijn. Wij bieden deze groep een veilige werkomgeving, waarbij de ontwikkeling, ontplooiing, onafhankelijkheid  en integratie in de samenleving worden bevorderd.

Doelgroep en doelstellingen

Onze doelgroep

De medewerkers die in onze werkplaats werken zijn mensen met een verstandelijke en/of geestelijke/ lichamelijke beperking (klasse 1 tot en met 4 CIZ indicatie).

Naast een beschutte werkplek voor onze medewerkers zijn we in onze werkplaats voor buurtbewoners (Krachtwijk Noordwest) een ontmoetings/werkplek ter stimulering van de integratie en sociale cohesie in de buurt. Buurtbewoners kunnen langskomen voor een kop koffie en om te zien hoe we werken en wat we maken. Tevens kunnen buurtbewoners een strippenkaart afnemen; hiermee kunnen ze 5 dagdelen zelfstandig aan hun werkstuk werken gebruikmakend van onze gereedschappen en expertise.

 Doelstellingen echtWaar

 Medewerkers

  • Het bieden van een veilige werkomgeving met als doel ontwikkeling en ontplooiing voor medewerkers door het maken van duurzame, kwalitatief hoogwaardige, keramiek- en textiel producten.
  • De medewerker werkt op zijn niveau op de participatieladder en draagt werkelijk en aantoonbaar bij aan de samenleving en verhoogt hierdoor zijn eigenwaarde.
  • Zo mogelijk worden medewerkers begeleid richting een reguliere werkplek.
  • Integratie van medewerkers met buurtbewoners: maatschappelijke drempels worden weggenomen.

 Buurt

  • Door het bieden van vrijwilligerswerkzaamheden wordt de integratie en sociale cohesie van (kwetsbare) buurtbewoners bevorderd.
  • Integratie van buurtbewoners met medewerkers: maatschappelijke drempels worden weggenomen.

Documenten Stichting echtWaar

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Akte van Oprichting

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

kvk

Comments are closed.