Over ons

Gegevens stichting echtWaar

De werkplaats echtWaar is januari 2015 opgericht door Loes van der Heijden, Irma Heijnsdijk en Ditske de With.

Onze werkplaats is te bezoeken op maandag t/m vrijdag van 9:00 16:00

Adres: 2e Daalsedijk 8 gebouw W – 3551 EJ- Utrecht.

Tel: 030 888 4 111 /  06 835 1 4747

Mail: info@echtwaar.nl

Contactformulier

RSIN / fiscaal nummer: 8538 38 677

Stichting echtWaar is een Algemeen Nut Beogende Instelling

Triodos-bankrekeningnummer: NL37TRIO 0198 4761 16  t.n.v. Stichting echtWaar

Onze partners en vrienden

Gemeente Utrecht

Marcel Muller

De Watertoren

Creapolis

Movares

Emmaus overvecht

De Rooz

Locaties met meerwaarde

Onze doelgroep

De medewerkers die in onze werkplaats werken zijn mensen met een verstandelijke en/of geestelijke/ lichamelijke beperking (klasse 1 tot en met 4 CIZ indicatie).

Naast een beschutte werkplek voor onze medewerkers zijn we in onze werkplaats voor buurtbewoners (Krachtwijk Noordwest) een ontmoetings/werkplek ter stimulering van de integratie en sociale cohesie in de buurt. Buurtbewoners kunnen langskomen voor een kop koffie en om te zien hoe we werken en wat we maken. Tevens kunnen buurtbewoners een strippenkaart afnemen; hiermee kunnen ze 5 dagdelen zelfstandig aan hun werkstuk werken gebruikmakend van onze gereedschappen en expertise.

Doelstellingen echtWaar

 Medewerkers

  • Het bieden van een veilige werkomgeving met als doel ontwikkeling en ontplooiing voor medewerkers door het maken van duurzame, kwalitatief hoogwaardige, keramiek- en textiel producten.

  • De medewerker werkt op zijn niveau op de participatieladder en draagt werkelijk en aantoonbaar bij aan de samenleving en verhoogt hierdoor zijn eigenwaarde.

  • Zo mogelijk worden medewerkers begeleid richting een reguliere werkplek.

  • Integratie van medewerkers met buurtbewoners: maatschappelijke drempels worden weggenomen.

 Buurt

  • Door het bieden van vrijwilligerswerkzaamheden wordt de integratie en sociale cohesie van (kwetsbare) buurtbewoners bevorderd.

  • Integratie van buurtbewoners met medewerkers: maatschappelijke drempels worden weggenomen.

Documenten stichting echtWaar

kvk

Uittreksel Handelsregister KVK

Akte van oprichting